YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE YATAK ISTIRAHATININ ÖNEMİ